PRIVATUMO POLITIKA GEBERIT PROGRAMĖLIŲ IR PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU DAIKTŲ INTERNETU (IOT),

1. APIMTIS

Ši Privatumo politika galioja, naudojantis mobiliosiomis „Geberit“ programėlėmis ir daiktų interneto (IoT) paslaugomis („Programėlė“) bei kitomis teikiamomis paslaugomis. Naudojantis Programėle ir prisijungus prie tam tikros paslaugos, tvarkomi asmens duomenys. Asmens duomenimis vadinami bet kokie duomenys apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Jums naudojantis šia Programėle, mes rimtai vertiname Jūsų privatumą, todėl norime pasinaudoti galimybe ir Jus informuoti, kaip ir kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, Jums naudojantis šia Programėlė.

2 DUOMENŲ VALDYTOJAS IR DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

2.1. Programėlės operatorius ir už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakingas valdytojas yra „Geberit Verwaltungs AG“, Schachen gatvė 77, 8645 Rapperswil-Jona, Šveicarija.

2.2. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu dataprotection@geberit.com arba rašydami aukščiau nurodytu adresu ir adresuodami laiškus „Duomenų apsaugos pareigūnui“.

3 INFORMACIJA APIE JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Šiame skyriuje pateikiame detalesnę informaciją apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis renkame ir kaip juos tvarkome:

3.1. INFORMAcija, gaunama PARsiuntimo metu

Parsisiųsdami Programėlę, Jūs į pasirinktą programėlių parduotuvę (pvz., „Google Play“ arba „Apple App Store“), Jūs pateikiate atitinkamus duomenis, tiksliau, savo vartotojo vardą, elektroninio pašto adresą, kliento paskyros numerį, parsiuntimo laiką, mokėjimo duomenis (jeigu taikoma) bei savo galutinio įrenginio identifikacinį kodą. Kadangi šie duomenys tvarkomi tik per atitinkamą programėlių parduotuvę, mes negalime kontroliuoti jų tvarkymo būdo.

Jums pirmą kartą parsisiunčiant Programėlę, mes prašome nurodyti šalį, kurioje ketinate naudoti Programėlę, kad galėtume pasiūlyti Jums paslaugas atitinkama kalba. Teisinis šio prašymo pagrindas yra numatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte. Neturėdami šios informacijos, negalėtume Jums pasiūlyti galimybės pasinaudoti Programėle Jūsų kalba.

3.2. AUTOMATIŠKAI RENKAMI DUOMENYS

Kol Programėle naudojamasi, kai kurie duomenys renkami automatiškai. Pavyzdžiui, tai taikoma vidiniam įrenginio identifikaciniam kodui, operacinės sistemos versijai ir kalbai, ekrano skiriamajai gebai, „Bluetooth“ MAC adresui ir prisijungimo laikui.

Mes tokių duomenų neišsaugome, tačiau jie mums siunčiami automatiškai, kad (1) Jūs galėtumėte naudotis Programėle ir su ja susijusiomis funkcijomis, (2) pagerintumėte Programėlės funkcijas ir veikimo savybes, ir (3) kad išvengtumėte netinkamo naudojimo ir veikimo sutrikimų. Toks duomenų tvarkymas pateisinamas šiais pagrindais: (1) jis būtinas naudojimuisi Programėle (kaip numatyta BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir (2) mes turime teisėtą interesą ne tik užtikrinti Programėlės veikimą be trikdžių, bet ir pasiūlyti rinkos reikalavimus ir kliento poreikius tenkinančią paslaugą. Daugiau informacijos apie interesų derinimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą galite gauti, susisiekę su mumis aukščiau nurodytais adresais.

3.3. NAUDOJIMOSI PROGRAMĖLE METU RENKAMI DUOMENYS

Naudodamiesi Programėle, galite savanoriškai pateikti su savimi susijusius duomenis, įskaitant ir asmeninius duomenis, kurie naudojami šiais tikslais:

3.3.1. Jeigu Programėlę naudojate, norėdami užsiregistruoti arba užregistruoti savo „Geberit“ įrenginį, sukurti paslaugos užklausą, užsakyti vartojimo reikmenis arba pateikti mūsų kontaktinę formą, mes rinksime Jūsų asmeninius duomenis, įskaitant kreipinį į Jus, Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, pašto adresą ir telefono numerį. Šie duomenys mums reikalingi, kad suteiktume savo paslaugas ir palaikytume su Jumis sutartinius santykius. Teisinis tokio tvarkymo pagrindas yra numatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose.

3.3.2. Kai prijungiate Programėlę prie „Geberit“ įrenginio, mes gauname šio įrenginio serijos numerį, kurį naudojame, norėdami patikrinti, ar naudojatės „Gebert“ įrenginiu viešai, ar privačiai, ir ar jau jį užregistravote pas mus. Jeigu tai pasitvirtina, automatiškai suaktyvinamos kitos parinktys,. Programėlė prie „Geberit“ įrenginio prijungiama savanoriškai, vadovaujantis Jūsų sutikimu. Teisinis pagrindas yra numatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Jūs bet kada galite atjungti „Geberit“ įrenginį nuo Programėlės – tai neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui sutikimo pagrindu iki atjungimo.

3.3.3. Be to, naudodamiesi specialia paslaugų teikimo programėle, „Geberit“ įgalioti techninio aptarnavimo technikai gali perskaityti anonimizuotus duomenis ir techninius „Geberit“ įrenginio duomenis (pavyzdžiui, „Geberit“ identifikacinį kodą, įrenginio statistinius ir diagnostinius duomenis, įskaitant modelį, prekės numerį, serijos numerį, pagaminimo datą, įrenginio nustatymus, profilio nustatymus, įrenginio sudėtinių dalių matavimo prietaiso rodmenis, nuovirų šalinimo istoriją, klaidų kodus ir klaidų istoriją). Tai galima atlikti vietoje arba teikiant remonto paslaugas – šiuo atveju perskaitomas Jūsų „Geberit“ įrenginio serijos numeris. Mums techniniai duomenys reikalingi, kad galėtume Jums ne tik teikti paslaugas, bet ir, išanalizavę anonimizuotus duomenis, jas tobulinti. Teisinis tokio tvarkymo pagrindas yra numatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktuose. Daugiau informacijos apie interesų derinimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą galite gauti, susisiekę su mumis aukščiau nurodytais adresais.

3.3.4. Kartu su kitomis su Grupe susijusiomis įmonėmis mes naudojame Jūsų duomenis reklamos tikslu, ypač siųsdami reklamą paštu, siųsdami naujienlaiškius elektroniniu paštu, atlikdami klientų apklausas arba susisiekdami su jais kitais būdais (pvz., SMS žinute arba telefonu), kai nurodote tokį pasirinkimą. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra Jūsų suteiktas sutikimas arba mūsų teisėtų interesų teikti atitinkamą reklamą tenkinimas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir f punktuose numatytais atvejais. Daugiau informacijos apie interesų derinimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą galite gauti, susisiekę su mumis aukščiau nurodytais adresais.

Bet kada galite pateikti prieštaravimą dėl savo duomenų naudojimo reklamos tikslais. Jūsų teisė nesutikti detaliai aprašoma šios Privatumo politikos 5.4 punkte. Jeigu pagal atskirų valstybių įstatymus, norėdami vykdyti aukščiau numatytą reklaminę veiklą, mes pirmiausia turime gauti Jūsų sutikimą, mes taip ir padarysime. Jūsų asmens duomenų tvarkymo sutikimo pagrindu teisinis pagrindas yra numatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkte. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Norėdami taip padaryti, susisiekite su mumis, naudodamiesi aukščiau pateiktais duomenimis, arba vadovaukitės reklaminiame pranešime pateiktomis instrukcijomis. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto gauto sutikimo pagrindu, teisėtumui.

3.4. PROGRAMĖLĖ NAUDOJA VIENĄ ARBA DAUGIAU IŠ ŽEMIAU NURODYTŲ ĮRANKIŲ IR TECHNOLOGIJŲ

3.4.1. „Microsoft App Center Analytics“ (lt. „Microsoft“ programėlių centro analitika)

Mūsų Programėlėje naudojamos įvairios technologijos iš „Microsoft“ analitinių programėlių centro („Microsoft“ korporacija, One Microsoft kelias, Redmondas, WA 98052-6399 JAV; „Microsoft“), pasižyminčios įvairiomis funkcijomis („Microsoft“ analitika). „Microsoft“ analitika leidžia analizuoti, kaip naudojamasi mūsų Programėle. Ji įrašo visiškai anonimizuotus duomenis apie mūsų Programėlės naudojimą ir siunčia juos „Microsoft“, kur duomenys saugomi. „Microsoft“ naudojasi šiais duomenimis, siekdama įvertinti naudojimosi Programėle būdus ir pasiūlyti mums daugiau paslaugų, susijusių su naudojimusi programėlėmis. „Microsoft“ yra sertifikuota pagal Privatumo skydo sistemą, todėl užtikrinama atitiktis Europos duomenų apsaugos įstatymams (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Teisinis duomenų naudojimo ir vertinimo ir „Micrrosoft“ naudojimo pagrindas yra teisėtas interesas analizuoti, optimizuoti ir ekonomiškai naudotis mūsų Programėle BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte numatyta apimtimi.

Galite neleisti dalintis duomenimis apie savo veiklą su „Microsoft“, žemiau esančiu šliaužikliu išjungdami nustatymą „Siųsti analitinius duomenis“.

4 DALIJIMASIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

Mes niekada nesidalinsime Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, negavę Jūsų išankstinio aiškiai išreikšto sutikimo. Vienintelės taikomos išimtys:

4.1. BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO TIKSLU

Atliekant tyrimą dėl neteisėto naudojimosi mūsų paslaugomis arba pradėjus baudžiamąjį persekiojimą, asmens duomenys bus atskleisti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms, o atitinkamais atvejais, ir trečiosioms šalims-pareiškėjams. Tačiau taip elgsimės tik to atveju, kai gausime konkrečius neteisėtos veiklos ar netinkamo naudojimo įrodymus. Be to, Jūsų duomenimis gali būti pasidalinta, jeigu to reikia naudojimo ar kitų sutarčių sąlygoms ir terminams įvykdyti. Gavę atitinkamą reikalavimą, mes privalome atskleisti duomenis kompetentingoms valstybės institucijoms, pvz., teisėsaugos organams, bausmes už nusižengimus skiriančioms institucijoms ir finansų institucijoms.

Tokiu atveju duomenys atskleidžiami teisėto intereso kovoti su piktnaudžiavimu, padėti tirti baudžiamuosius nusikaltimus bei pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus pagrindu, kuris numatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Daugiau informacijos apie interesų derinimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą galite gauti, susisiekę su mumis aukščiau nurodytais adresais.

4.2. SUSIJUSIOS ĮMONĖS „GEBERIT“ GRUPĖJE

Norėdami užtikrinti optimalią, su pardavimais susijusią pagalbą „Geberit“ klientams jų šalyse, asmens duomenis atskleidžiame atitinkamoms su Grupe susijusioms vietinėms pardavimų įmonėms. Šiuo atveju duomenys atskleidžiami teisėto intereso užtikrinti veiksmingą paramą klientams pagrindu, kuris yra numatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Daugiau informacijos apie interesų derinimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą galite gauti, susisiekę su mumis aukščiau nurodytais adresais.

4.3. SUTARČIŲ DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Teikdami savo paslaugas, mes pasitelkiame trečiųjų šalių įmones ir išorinių paslaugų teikėjus, veikiančius sutarčių pagrindu (toliau vadinami „tvarkytojais“). Todėl tam, kad tvarkytojai galėtų suteikti savo paslaugas, su jais pasidalijama asmens duomenimis. Mes atidžiai renkamės tvarkytojus ir reguliariai juos tikriname. Tvarkytojams asmens duomenis leidžiama naudoti tik mūsų nurodytu tikslu. Be to, jie turi sutartinį įsipareigojimą tvarkyti Jūsų duomenis išskirtinai šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis ir terminais, vadovaudamiesi galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais.

Tiksliau, mes naudojamės šių tvarkytojų paslaugomis:

  • kitos „Geberit“ įmonės centralizuoto klientų administravimo ir užsakymų tvarkymo tikslu;
  • kitos „Geberit“ įmonės centralizuoto IT paslaugų kitoms Grupės įmonėms teikimo tikslu;
  • debesijos paslaugų tiekėjai, tvarkantys atrinktus naudojimo ir įrenginio duomenis iš Jūsų „Geberit“ įrenginio Europoje;
  • logistikos paslaugų tiekėjai gaminių, rinkodaros medžiagos ar kitų Jūsų pas mus užsakytų daiktų siuntimo tikslu;
  • mokėjimo paslaugų tiekėjai visų Jūsų mums ar atvirkščiai atliktų mokėjimų tvarkymo tikslu;
  • montavimo arba garantinio aptarnavimo paslaugų tiekėjai;
  • naujienlaiškius platinantys arba klientų apklausas atliekantys paslaugų tiekėjai;
  • IT paslaugų tiekėjai daiktų interneto prieglobos, veikimo ir paramos paslaugų teikimo tikslu.

Duomenys tvarkytojams atskleidžiami pagal BDAR 28 straipsnio 1 dalies nuostatas arba, alternatyviai, mūsų teisėto intereso siekti ekonominės ir techninės naudos, naudojantis specializuotų tvarkytojų paslaugomis, pagrindu, arba esant aplinkybėms, neviršijančiomis Jūsų interesų ir teisių (žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą). Daugiau informacijos apie interesų derinimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą galite gauti, susisiekę su mumis aukščiau nurodytais adresais.

Asmens duomenimis nesidalijama už Europos Ekonominės Bendrijos ribų (išskyrus Šveicariją).

5 JŪSŲ TEISĖS

Jums kaip duomenų subjektui taikomos žemiau nurodytos teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Norėdami pasinaudoti kuriomis nors iš šių teisių, atsiųskite mums rašytinį prašymą, naudodamiesi aukščiau pateiktais kontaktiniais duomenimis, arba siųskite elektroninį laišką šiuo adresu: dataprotection@geberit.com.

5.1. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS

Jūs turite teisę prašyti, kad leistume Jums susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs šia teise glite pasinaudoti bet kuriuo metu BDAR 15 straipsnyje numatyta apimtimi.

5.2. TEISĖ TAISYTI ARBA IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS

Vadovaujantis BDAR 16 ir 17 straipsnių nuostatomis, turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume neteisingus duomenis arba ištrintume su Jumis susijusius asmens duomenis. Pagal šias nuostatas, Jūs turite reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, ypač jeigu jie nebereikalingi tiems tikslams, kuriais buvo renkami arba kitaip tvarkomi. Galimybė pasinaudoti šia teise yra ribojama pagal BDAR 17 straipsnio 3 punktą,, ypač tais atvejais, kai Jūsų duomenų mums reikia teisiniam įsipareigojimui įvykdyti ar teisiniams reikalavimams tvarkyti.

5.3. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

Turite teisę reikalauti apriboti savo duomenų tvarkymą BDAR 18 straipsnyje numatytomis sąlygomis.

5.4. TEISĖ NESUTIKTI

BDAR 21 straipsnyje numatyta, kad turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus. Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodome, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

5.5. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu BDAR 20 straipsnyje numatytomis sąlygomis.

5.6. teisė pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros INSTITUCIJAI

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma ES valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad su Jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant taikomą duomenų apsaugos įstatymą.

6 JŪSŲ DUOMENŲ IŠTRYNIMAS

Jeigu norite pareikalauti ištrinti Jūsų duomenis, paprasčiausiai parašykite mums elektroninio pašto adresu dataprotection@geberit.com. Bendrai, mes ištriname arba suteikiame anonimiškumą Jūsų asmens duomenims, kai tik jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi aukščiau pateiktuose punktuose numatyta tvarka. Jeigu duomenis reikia išsaugoti dėl teisinių priežasčių, jie blokuojami. Tai reiškia, kad jų nebus galima toliau tvarkyti. Jeigu Jums reikia daugiau duomenų apie mūsų taikomus ištrynimo ir išsaugojimo terminus, susisiekite su mumis, naudodamiesi aukščiau pateiktais duomenimis.

7 TIKSLO PAKEITIMAS

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi kitais nei aprašytais tikslais, jeigu tai yra numatyta teisinėse nuostatose arba jeigu Jūs sutinkate su pasikeitusiu asmens duomenų tvarkymo tikslu. Jeigu duomenys bus naudojami toliau kitais tikslais nei tie, kuriais jie buvo surinkti, mes Jums pranešime apie pasikeitusius tikslus, prieš toliau tvarkydami duomenis, ir pateiksime Jums visą susijusią informaciją.

8 AUTOMATIZUOTAS INDIVIDUALIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS ARBA PROFILIAVIMAS

Mes nesinaudojame jokiomis automatizuotomis duomenų tvarkymo sistemomis, skirtomis konkretiems sprendimams priimti, įskaitant ir profiliavimą.

9 ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Atitinkamu metu galiojančią Privatumo politikos versiją visada rasite Programėlės meniu punkte „Informacija“.

Versija: 2021 m. sausio mėn.