NAUDOJIMO SĄLYGOS GEBERIT MOBILIŲJŲ PROGRAMĖLIŲ IR PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU DAIKTŲ INTERNETU (IOT)

Naudojimo sąlygose aprašomos „Geberit“ mobilių programėlių („Mobiliosios programėlės“) ir su daiktų internetu susijusių paslaugų naudojimo sąlygos.

ŽODYNAS

 • B2C – verslas klientui; programėlės ir paslaugos, skirtos privatiems klientams
 • B2B – verslas verslui; programėlės ir paslaugos, skirtos verslo klientams
 • IoT – daiktų internetas; ryšiai ir sąveika tarp į tinklą sujungtų prietaisų, programėlių ir debesijos programų
 • Mobilioji programėlė – programėlė, skirta galiniam mobiliam įrenginiui
 • CRM – Ryšių su klientais valdymas – pagrindinių klientų duomenų bazė
 • „Geberit ID“ – paskyra specialioms „Geberit“ programėlėms ir portalams
 • „Bluetooth“ – bevielio ryšio su kitais įrenginiais technologija
 • „Geberit“ „AquaClean“ – „Geberit“ unitazo su bidė serija


I. APIMTIS

1. Šios Naudojimo sąlygos taikomos „Geberit Verwaltungs AG“ (Schachen gatvė 77, Jona, Šveicarija) („GEBERIT VERWALTUNGS AG“) ir „Geberit“ mobilių programėlių ir su daiktų internetu susijusių paslaugų naudotojui („Naudotojas“). Jose nustatoma, kaip naudotis „Geberit“ mobiliosiomis programėlėmis ir IoT paslaugomis ir teikti paramą.

2. Kitokios, prieštaraujančios ar papildomos Naudotojo bendrosios sąlygos ir terminai įtraukiami į susitarimą tik tuo atveju, jeigu su tuo aiškiai raštu sutinka „GEBERIT VERWALTUNGS AG“.

II. PASLAUGŲ APIMTIS

1. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ siūlo šias mobiliąsias programėles galiniams mobiliesiems įrenginiams:

„Geberit Home“ (lt. namai)

 • Trumpas aprašymas: B2C galutinio naudotojo programėlė, skirta „Geberit“ įrenginiams, kuriuose veikia „Bluetooth“. Įrenginio konfigūravimui, valdymui ir priežiūrai.
 • Paslaugos: užklausa apie padėtį, „Geberit“ įrenginių, kuriuose veikia „Bluetooth“, valdymas, konfigūravimas ir priežiūra; priklausomai nuo valstybės ir įrenginio: įrenginio registravimas ir naudojimasis internetine parduotuve.

„Geberit Control“ (lt. valdymas)

 • Trumpas aprašymas: B2B kliento programėlė, skirta „Geberit“ įrenginiams, kuriuose veikia „Bluetooth“. Įrenginio konfigūravimui, valdymui ir priežiūrai.
 • Paslaugos: užklausa apie padėtį, „Geberit“ įrenginių, kuriuose veikia „Bluetooth“, valdymas, konfigūravimas ir priežiūra; priklausomai nuo valstybės ir įrenginio: įrenginio profilių valdymas.

„Geberit Service“ (lt. aptarnavimas)

 • Trumpas aprašymas: B2B aptarnavimo programėlė, skirta „Geberit“ „AquaClean“ unitazams su bidė, valdomiems per „Bluetooth“. Įrenginio aptarnavimui ir priežiūrai.
 • Paslaugos: „Geberit“ „AquaClean“ gedimų lokalizavimo, taisymo ir priežiūros paslaugos, kurias teikia sertifikuoti „Geberit“ technikai.

„Geberit SetApp“ (lt. programėlės nustatymas)

 • Trumpas aprašymas: B2B kliento programėlė, skirta sanitarinei „Geberit“ vandens nuleidimo sistemai, valdomai per „Bluetooth“. Įrenginio valdymui ir konfigūravimui.
 • Paslaugos: sanitarinės „Geberit“ vandens nuleidimo sistemos konfigūravimas.

„Geberit Pro“ (lt. profesionalams)

 • Trumpas aprašymas: B2B kliento programėlė, skirta produktams ir katalogo duomenims.
 • Paslaugos: peržiūrėti ir saugoti produktus, atsargines dalis ir katalogo duomenis; produkto atpažinimas; planų dėl „Geberit“ produktų sudarymo funkcija.


2. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ siūlo šias IoT paslaugas:

„Geberit“ „AquaClean“ nuotolinis aptarnavimas

 • Trumpas aprašymas: „Geberit“ „AquaCleans“ nuotolinės priežiūros paslaugos, naudojant „Geberit Home“ programėlę, skirtą „Geberit“ klientų aptarnavimui.
 • Paslaugos: „Geberit“ „AquaClean“ gedimų lokalizavimo, taisymo ir konfigūravimo paslaugos, teikiamos „Geberit“ klientų aptarnavimo tarnybos.


3. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ mobiliąsias programėles ir IoT paslaugas suteikia nemokamai. Naudojimo sąlygos galioja visą mobiliųjų programėlių naudojimo terminą. Mobilioji programėlė nebenaudojama, ją pašalinus iš išmaniojo telefono. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ turi teisę bet kada pakeisti savo mobiliąsias programėles arba paslaugas arba pradėti jas arba jų dalį teikti tik už užmokestį (šiuo atveju prieš atitinkamą laiką turi būti pateiktas įspėjimas), arba nutraukti jų arba jų dalies naudojimą. Apie šių Naudojimo sąlygų pakeitimus arba papildomus reikia pranešti elektroniniu paštu arba kitomis elektroninio susisiekimo priemonėmis (pvz., per Mobiliąją programėlę).

4. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ labai atidžiai kuria Mobiliųjų programėlių ir IoT paslaugų turinį, tačiau nesuteikia garantijos, kad pateikti duomenys yra tikslūs, naujausi ir pilni.

5. Naudotojas turi prisiimti atsakomybę už Mobiliųjų programėlių ir IoT paslaugų naudojimą savo reikmėms. Jis privalo iš anksto perskaityti pateikiamą informaciją (pvz., instrukcijas, informacinę medžiagą, vaizdo įrašus).

6. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ suteikia Naudotojui Mobiliąsias programėles ir IoT paslaugas, nežadėdama jokių konkrečių funkcijų. Pretenzijas, susijusias su naudojimusi paslaugomis, galima pateikti „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ tik dėl techninių ar veikimo savybių. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ siekia užtikrinti nepertraukiamą ir netrikdomą veikimą, vis dėlto, veikimas gali sutrikti dėl techninių gedimų arba taikomų priežiūros priemonių.

7. Kai kurioms programėlėms reikalingas naudotojo patvirtinimas.

a. „Geberit“ vis dažniau naudoja „Geberit ID“ , taikomą visos Grupės teikiamoms paslaugoms. „Geberit ID“ taikomos atskiros naudojimo sąlygos ir terminai ir privatumo politika. Su jomis sutinkama, sukūrus „Geberit ID“.

b. „Geberit Service“ programėlė padeda įgaliotiems ir sertifikuotiems aptarnavimo partneriams atlikti „Geberit“ „AquaCleans“ remonto ir priežiūros darbus. Aptarnavimo programėlę galima naudoti tik kartu su „Geberit Service“ programėlės paskyra, kurią „Geberit“ kokybės grupė sukuria atskirai kiekvienam aptarnavimo partneriui.

c. „Geberit Control“ programėlė naudojama kaip naudotojo sąsaja, išleidžiant ir prižiūrint „Geberit“ produktus su integruota „Bluetooth“ sąsaja. Funkcijų apimtį galima praplėsti, tik sėkmingai užregistravus „Geberit ID“.

8. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ pasilieka teisę apriboti IoT paslaugomis besinaudojančių asmenų skaičių, kad galima būtų užtikrinti jų tinkamą veikimą ir priežiūrą.

III. SUDERINAMŲ PRODUKTŲ GRUPĖS

II.1 punkte nurodytos Mobiliosios programėlės yra suderinamos su produktais iš žemiau nurodytų produktų grupių. Pagrindinė sąlyga naudojimui yra aktyvus „Bluetooth“ ryšys tarp Mobiliosios programėlės ir produktų. Suderinamumo duomenys pateikiami produkto informaciniuose puslapiuose ir naudojimo vadove. „Geberit“ praustuvo čiaupas, pvz., 185/186 tipo

 • Suderinama programėlė: „Geberit Control“

„Geberit“ pisuarų sistemos, pvz., 01/10/30/50 tipo

 • Suderinama programėlė: „Geberit Control“

„Geberit“ vandens nuleidimo mygtukai, pvz., „DuoFresh“ (automatinis/rankinis)

 • Suderinama programėlė: „Geberit Control“, „Geberit Home“

„Geberit“ vandens prileidimo ir nuleidimo mechanizmai, pvz., „Sigma 80“

 • Suderinama programėlė: „Geberit Control“, „Geberit Home“

„Geberit“ „AquaClean“, pvz., „Mera Comfort“

 • Suderinama programėlė: „Geberit Home“, „Geberit Service“
 • Suderinamos IoT paslaugos: „Geberit“ „AquaClean“ nuotolinis aptarnavimas

„Geberit“ vandens nuleidimas, pvz., „ HS2“

 • Suderinama programėlė: „Geberit SetApp“

„Geberit“ spintelė su veidrodžiu, pvz., „One“

 • Suderinama programėlė: „Geberit Home“

IV. NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Naudotojas įsipareigoja tinkamai naudotis Mobiliosiomis programėlėmis. Netinkamo naudojimo pavyzdžiais laikomi šie atvejai:

 • Paslaugų ir duomenų naudojimas neteisėtame, baustiname kontekste ar kontekste, kuriame gali būti padaryta ilgalaikė žala „Geberit“ reputacijai.
 • Naudojimasis paslaugomis, viršijant įprastą jų naudojimo dažnumą ir sukeliant ilgalaikį neigiamą poveikį infrastruktūros veikimui (pvz., serveriui).

Jeigu Mobiliosiomis programėlėmis ir IoT paslaugomis naudojamasi netinkamai, „Geberit“ pasilieka teisę laikinai arba visam laikui užblokuoti prieigą prie jų nusižengusiam naudotojui. Blokavimas galimas tik tuo atveju, kai naudojimuisi Mobiliosiomis programėlėmis ar IoT paslaugomis reikalingas naudotojo patvirtinimas („Geberit ID“; „Geberit Service“ programėlės paskyra).

2. Jeigu „Geberit ID“ naudotojui šios funkcijos verslo tikslais nebereikia, jis turėtų apie tai pranešti „Geberit“, kuri atliks reikalingus suderinimus „Geberit ID“ paskyroje.

3. Jeigu Geberit Service“ programėlės naudotojui šios funkcijos verslo tikslais nebereikia, jis turėtų apie tai pranešti „Geberit“, kuri ištrins „Geberit Service“ programėlės paskyrą.

V. AUTORIAUS TEISĖS IR NAUDOJIMO TEISĖS

1. Visi tekstai, paveikslai, grafika, animacijos, vaizdo įrašai, garsai ir kiti kūriniai, jų patalpinimo Mobiliosiose programėlėse ar prie IoT paslaugų patalpinimo būdai, naudojami prekės ženklai, logotipai, simboliai ir IT infrastruktūra yra saugomi „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ arba trečiųjų šalių autoriaus teisių ir(arba) kitų apsauginių įstatymų. Jų negalima kopijuoti, keisti ar leisti naudotis trečiosioms šalims komerciniu tikslu, negavus išankstinio rašytinio „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ arba trečiosios šalies leidimo.

2. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ suteikia naudotojui neišimtinę, atšaukiamą, neperleidžiamą, neperduodamą teisę naudotis Mobiliosiomis programėlėmis arba IoT paslaugomis, įskaitant visą jų skaitmeninį turinį, nemokant honoraro, numatytu tikslu ir laikantis šių Naudojimo taisyklių reikalavimų.

3. Naudojimo teisės suteikiamos su sąlyga, kad bus laikomasi šių Naudojimo sąlygų. Jeigu Naudotojas pažeidžia šias Naudojimo sąlygas, jis automatiškai neteks teisės naudotis Mobiliosiomis programėlėmis ir jų turiniu.

4. Jeigu Naudotojas per „Geberit Pro“ programėlę nusiunčia vaizdus, jis perleidžia „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ neišimtinę, atšaukiamą, neriboto termino teisę tvarkyti vaizdą, nemokant honoraro, „Geberit“ produktų atpažinimo ir vaizdo atpažinimo patobulinimo tikslu.

VI. ATSAKOMYBĖ

1. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ pasilieka teisę taikyti draudimus ir reikalauti atlyginti nuostolius, Naudotojui pažeidus šias Naudojimo sąlygas, pavyzdžiui, neteisėtai naudojant Programėlę ir jos turinį.

2. Vadovaujantis Atsakomybės už produktus įstatymu ir „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ aiškiai suteiktomis garantijomis, „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ prisiima atsakomybę už tyčią, didelį aplaidumą, gyvybei, galūnėms ar sveikatai sukeltą pavojų. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ atsakys už žalą, sukeltą nedidelio „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ aplaidumo, kai nevykdomas esminis sutartinis įsipareigojimas, tik tuo atveju, kai reikalaujama atlyginti suma apsiriboja iš anksto numatomais nuostoliais. Esminiais sutartiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kurių vykdymu paprastai pasikliauja Naudotojas ir kurių vykdymas būtinas sutarčiai įvykdyti.

3. Visais kitais atvejais „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ atsakomybės neprisiima.

4. Tais atvejais, kai „Geberit“ neprisiima atsakomybės arba ji ribojama pagal šias nuostatas, tos pačios atsakomybės sąlygos taikomos ir „Geberit“ valdymo organams, pavaduojantiems atstovams arba darbuotojams.

5. Jeigu kokia nors trečioji šalis pareiškia pretenziją „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ dėl Naudotojo pažeistų naudojimo sąlygų, Naudotojas atleidžia „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ nuo bet kokios atsakomybės už pretenzijas, tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, įskaitant ir pagrįstas advokato išlaidas. Tai netaikoma tuo atveju, kai Naudotojas nėra atsakingas už pažeidimą.

6. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ labai atidžiai kuria Mobiliųjų programėlių ir IoT paslaugų turinį, tačiau nesuteikia garantijos, kad pateikti duomenys yra tikslūs, naujausi ir pilni.

7. „GEBERIT VERWALTUNGS AG“ neprisiima atsakomybės už trečiosios šalies tinklalapių, į kuriuos pateikiamos nuorodos per Mobiliąsias programėles arba IoT paslaugas, techninį funkcionalumą (ypač virusų nebuvimą) arba turinį.

VII. NAUDOJIMASIS IŠORINĖMIS BIBLIOTEKOMIS

Naudojant Mobiliąsias programėles, naudojamasi ir šiomis trečiųjų šalių bibliotekomis:

„Geberit Home“

 • Trečiosios šalies biblioteka/bibliotekos: Apache licencija 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

„Geberit Control“

 • Trečiosios šalies biblioteka/bibliotekos: Apache licencija 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

„Geberit Service“

 • Trečiosios šalies biblioteka/bibliotekos

„Geberit SetApp“

 • Trečiosios šalies biblioteka/bibliotekos

„Geberit Pro“

 • Trečiosios šalies biblioteka/bibliotekos


VIII. DUOMENŲ APSAUGA IR SAUGA

1. „Geberit“ stengiasi užtikrinti nuolatinę duomenų, gautų, naudojantis Mobiliosiomis programėlėmis arba IoT paslaugomis, apsaugą. Šiuo tikslu ji naudoja moderniausias technologijas, kurios nuolat tobulinamos ir kurias nuolat vertina nepriklausomos, išorinės trečiosios šalys.

2. „Geberit“ labai svarbi Jūsų asmens duomenų apsauga. Mes labai atidžiai tvarkome mums patikėtus duomenis, vadovaudamiesi teisiniais reikalavimais. Mūsų privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Ją rasite programėlėms skirtoje privatumo politikoje.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Jeigu kuri nors Naudojimo sąlygų nuostata yra arba tampa negaliojančia arba neįgyvendinama (visiškai arba iš dalies), tai neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui. Negaliojanti nuostata pakeičiama galiojančia nuostata, kurios ekonominis poveikis turi būti kuo artimesnis negaliojančiai nuostatai. Tai taikoma ir visoms galimos spragoms.

2. Taikoma Šveicarijos teisė, išskyrus nuostatas dėl teisinių normų konflikto.

3. Sudarymo vieta ir išskirtinės jurisdikcijos vieta, taikoma verslininkams, yra Jona. Įstatymuose numatytai privalomos jurisdikcijos vietai ši nuostata neturi jokios įtakos.

Versija: 2021 m. sausio mėn.