Deklaracijos

Atitikties ir eksploatacinių savybių deklaracijos

Gamintojas yra teisiškai įpareigotas pateikti tam tikrų gaminių į rinką atitikties deklaraciją (DoC) arba eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP). Šie gaminiai turi būti pažymėti atitinkamu atitikties ženklu (pvz., CE arba UKCA).

Pasirinkę gaminį, iš elektroninio „Geberit“ katalogo skilties „Dokumentai“ galite atsisiųsti paaiškinimus.

Elektroninis katalogas

Jeigu jums kiltų klausimų, susisiekite su:sales.lt@geberit.com

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimas

Simbolis „Elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimas“

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮ atliekos) turi būti šalinamos atskirai, o ne kartu su kitomis neperdirbamomis atliekomis. Galutiniai naudotojai yra teisiškai įpareigoti grąžinti seną įrangą valstybinėms atliekų šalinimo institucijoms, platintojams arba „Geberit“, kad ji būtų tinkamai pašalinta. Daugelis elektros ir elektroninės įrangos platintojų privalo priimti EEĮ atliekas nemokamai. Norėdami grąžinti EEĮ atliekas „Geberit“, susisiekite su atsakinga pardavimo ar techninės priežiūros įmone.

Panaudotos baterijos ir akumuliatoriai, kurių nėra senojoje įrangoje, taip pat lempos, kurias galima neardomuoju būdu išimti iš senosios įrangos, turi būti atskirtos nuo senosios įrangos prieš priduodant į šalinimo vietą.

Jei senoje įrangoje saugomi asmens duomenys, galutiniai naudotojai patys atsako už jų ištrynimą prieš perduodant ją šalinimo vietai.

Panaudotų baterijų šalinimas

Simbolis „Panaudotų baterijų šalinimas“

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, pavaizduotas ant baterijų, reiškia, kad panaudotos baterijos turi būti šalinamos atskirai, o ne kartu su kitomis neperdirbamomis atliekomis. Galutiniai naudotojai yra teisiškai įpareigoti priduoti panaudotas baterijas atitinkamose surinkimo vietose tinkamam šalinimui, įskaitant mažmeninės prekybos vietas, kuriose baterijas galima grąžinti nemokamai.

Baterijose gali būti toksiškų sunkiųjų metalų. „Pb“ reiškia, kad akumuliatoriuje yra daugiau kaip 0,004 % švino (pagal masę). „Cd“ reiškia, kad baterijoje yra daugiau kaip 0,002 % kadmio (pagal masę). „Hg“ reiškia, kad akumuliatoriaus sudėtyje yra daugiau kaip 0,0005 % gyvsidabrio (pagal masę).

Tinkamai šalinant panaudotas baterijas, apsaugomi vertingi ištekliai ir padedama išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Dirbant su baterijomis, kuriose yra ličio, būtina stebėti, ar nėra gedimo požymių, kad būtų išvengta pavojaus.