Pareiškimas apie privatumo apsaugą ir su juo susiję nurodymai klientams, tiekėjams ir kitiems verslo partneriams

1. Taikymo sritis

1.1 Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga. Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą skirtas Geberit internetinių pasiūlymų, ypač Geberit internetinės (-ių) svetainės (-ių) naudotojams, klientams, tiekėjams ir kitiems verslo partneriams informuoti apie asmens duomenų tvarkymą Europos Sąjungoje, Šveicarijoje ir Norvegijoje veikiančiose Geberit bendrovėse. Todėl ne visos čia pateiktos informacijos dalys bus taikomos Jums.

1.2 Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą sąvoka asmens duomenys apima visus duomenis, kurie yra susiję ir gali būti siejami su Jumis asmeniškai, pvz., vardas, adresas arba elektroninio pašto adresas.

2. Duomenų valdytojas

2.1 Jūsų lankomos Geberit internetinės svetainės administratorius yra internetinės svetainės kontaktų ir teisinės informacijos dalyje nurodyta bendrovė Geberit.

2.2 Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Geberit, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubaliai, LT-14302, Vilniaus raj. sales.lt@geberit.com

3. Duomenų apsaugos pareigūnas

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroninio pašto adresudataprotection@geberit.comarba mūsų pašto adresu su nuoroda „duomenų apsaugos pareigūnas“.

4. Automatizuotas duomenų rinkimas ir tvarkymas Geberit interneto svetainėse

4.1 Kaip ir naudojantis kitomis internetinėmis svetainėmis, mūsų serveris automatiškai ir laikinai renka duomenis serverio registro failuose, kuriuos persiunčia naršyklė, jei Jūs neišaktyvinate šios parinkties. Jei norite lankytis mūsų tinklalapyje, mes renkame toliau išvardytus duomenis, kurie mums būtini techniniu požiūriu, kad galėtume Jums rodyti savo tinklalapį ir užtikrintume jo stabilumą bei saugumą:

  • Užklausą atsiuntusio kompiuterio IP adresas
  • Kliento užklausa dėl failo
  • http atsakymo kodas
  • Tinklalapis, iš kurio lankotės pas mus (universalusis šaltinio adresas, URL),
  • Serverio užklausos laikas
  • Naršyklės tipas ir versija
  • Užklausą atsiuntusio kompiuterio naudojama operacinė sistema

4.2 Serverio registro failo duomenys nevertinami naudojant asmens duomenis. Jei minėtoje informacijoje yra asmens duomenų (ypač IP adresas), duomenys renkami laikantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatų. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra užtikrinti, kad mūsų tinklalapis veiktų tinkamai. Jei Jums reikalinga kita informacija apie interesų vertinimą atsižvelgiant į BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatas, kreipkitės į 2 punkte nurodytus kontaktinius asmenis. Pirmiau minėtus duomenis renkame tam, kad galėtumėme užtikrinti tinkamą mūsų svetainės funkcijų taikymą.

4.3 Mūsų internetinėse svetainėse naudojamos toliau aprašytos technologijos ir įrankiai. Jei nepageidaujate jais naudotis, prie kiekvieno įrankio pateikiame informaciją apie galimybes ir nustatymus, kuriais galėsite užblokuoti jų naudojimą.

4.4 Google Analytics

4.4.1 Mūsų svetainėje naudojama Google Analytics tinklalapio lankomumo analizės paslauga, kurią sukūrė Google Inc (1600 Amphitheatre Patikr Implantai View, CA 94043, JAV; „Google“). Taip pat naudojamas „Universal Analytics“ režimas. Juo galima priskirti duomenis, seansus ir sąveiką keliuose įrenginiuose nuasmenintam naudotojo vardui (naudotojo ID) ir analizuoti naudotojo veiklą keliuose įrenginiuose. Google Analytics naudoja vadinamuosius slapukus – tekstines rinkmenas, kurios išsaugomos Jūsų kompiuteryje ir kurios padeda analizuoti Jūsų veiklą internetinėje svetainėje.

4.4.2 Slapuko sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų internetine (-ėmis) svetaine (-ėmis), paprastai perduodama į Google serverį JAV ir ten išsaugoma. Mūsų internetinėse svetainėse įjungta IP nuasmeninimo funkcija, todėl Jūsų Google IP adresas Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose valstybėse, priklausančiose Europos ekonominės erdvės susitarimui, pirmiausia yra sutrumpinamas. Visas IP adresas perduodamas į Google serverį JAV ir ten sutrumpinamas tik išimtiniais atvejais. Naudojantis Google Analytics programa, Jūsų naršyklės perduotas IP adresas nėra susiejamas su kitais Google duomenimis. Google naudos šią informaciją, kad galėtų įvertinti, kaip Jūs naudojatės internetine svetaine, parengti ataskaitas apie veiksmus internetinėje svetainėje ir suteikti papildomas, su internetinės svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas internetinės svetainės administratoriui.

4.4.3 Pasirinkdami atitinkamą savo naršyklės programinės įrangos nustatymą, galite blokuoti slapukų išsaugojimą; tačiau pabrėžiame, kad tokiu atveju galėsite naudotis ne visomis internetinės svetainės funkcijomis. Be to, galite blokuoti slapuko generuojamų duomenų apie Jūsų veiksmus internetinėje svetainėje (įsk. Jūsų IP adresą) rinkimą bei šių duomenų tvarkymą Google sistemoje, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį (adresuhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Atsisakymo slapukai neleis ateityje rinkti Jūsų duomenų, kai apsilankysite šioje svetainėje. Jei norite užkirsti kelią Universal Analytics programai rinkti duomenis įvairiuose įrenginiuose, atsisakymo funkcija turi būti įdiegta visose naudojamose sistemose.

4.4.4 Naudojame „Google Analytics“ gavę jūsų sutikimą. Teisinis pagrindas yra nustatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jei norite tai padaryti, kreipkitės į mus nurodytais kontaktiniais duomenimis arba laikykitės nurodymų, pateikiamų mūsų reklamos skelbimuose. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

4.5 Google Adwords

4.5.1 Mes naudojamės Google Adwords paslaugomis (įsk. Google Adwords pakartotinės rinkodaros paslauga), siekdami reklaminėmis priemonėmis (vad. Google Adwords) kitose internetinėse svetainėse atkreipti dėmesį į mūsų patrauklius pasiūlymus. Atsižvelgdami į reklamos kampanijose surinktus duomenis, galime įvertinti, ar konkrečios reklamos priemonės yra sėkmingos. Mes naudojamės šiuo įrankiu norėdami parodyti reklamą, kuri Jums būtų įdomi, patraukliau pristatyti savo internetinę svetainę ir teisingai apskaičiuoti reklamos išlaidas.

4.5.2 Šias reklamines priemones Google pateikia per vadinamuosius „Ad Server“ serverius. Tam mes naudojame Ad Server slapukus, kuriais galima įvertinti tam tikrus sėkmingos veiklos parametrus, pvz., skelbimų rodymo skaičių ar naudotojų spragtelėjimus. Jei per Google reklamą patenkate į mūsų svetainę, Google AdWords Jūsų kompiuteryje išsaugo slapuką. Šie slapukai baigia galioti paprastai po 90 dienų ir jie nėra skirti tam, kad jais būtų galima nustatyti Jūsų tapatybę. Su šiuo slapuku paprastai išsaugomos šios reikšmės (kaip analizės reikšmės): unikalusis slapuko ID, reakcijų į reklamą skaičius pagal reklamos vietas (dažnumas), paskutinė rodyta reklama (svarbu Post View konvertavimui) ir atsisakymo informacija (žyma, kad naudotojas nebenori kontakto).

4.5.3 Šie slapukai padeda Google iš naujo atpažinti Jūsų interneto naršyklę. Jei naudotojas apsilanko tam tikruose AdWords kliento internetinės svetainės puslapiuose ir jo kompiuteryje išsaugotas slapukas dar galioja, Google ir klientas gali pamatyti, kad naudotojas spragtelėjo ant skelbimo ir buvo nukreiptas į šį puslapį. Kiekvienam AdWords klientui priskiriamas vis kitas slapukas. Todėl slapukų negalima atsekti per AdWords kliento internetinę svetainę. Taikydami minėtas reklamos priemones, mes patys nerenkame ir netvarkome jokių asmens duomenų. Iš Google gauname tik statistines analizes. Remdamiesi šiomis analizėmis, galime suprasti, kuri iš naudojamų reklamos priemonių yra veiksmingiausia. Taikydami reklamos priemones, mes negauname papildomų duomenų ir negalime nustatyti naudotojo tapatybės.

4.6 Google DoubleClick

4.6.1 Mūsų internetinėse svetainėse naudojamas Google DoubleClick įrankis. DoubleClick įrankis nustato slapukus, kad būtų įjungiama naudotojui svarbi reklama, būtų pagerinamas kampanijos ataskaitų teikimas apie kampanijos rezultatus arba (įjungus dažnio ribojimo Frequency Capping funkciją) naudotojui nebūtų per dažnai rodoma ta pati reklama. Pagal slapuko ID Google įvertina, kokia reklama ir kokioje naršyklėje įjungiama. Taip galima išvengti tos pačios reklamos rodymo daug kartų. Be to, DoubleClick įrankis su slapuko ID gali registruoti vad. konversijas, susijusias su reklamos užklausomis. To reikia, kai naudotojas mato DoubleClick reklamą ir vėliau, naudodamas tą pačią naršyklę, apsilanko reklamuotojo internetinėje svetainėje bei ten kažką nusiperka. Google teigia, kad DoubleClick slapukuose nėra asmens informacijos.

4.6.2 Dėl naudojamų Google įrankių AdWords ir DoubleClick Jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su Google serveriu. Mes negalime daryti jokio poveikio duomenų, kurie renkami naudojant šiuos Google įrankius, apimčiai ir vėlesniam tvarkymui, todėl informuojame Jus remdamiesi mūsų turimomis žiniomis: Naudodama DoubleClick įrankį, Google gauna informaciją, kad apsilankėte atitinkamoje mūsų internetinės svetainės dalyje arba spragtelėjote ant mūsų reklamos. Jei esate užsiregistravę kuriai nors Google paslaugai gauti, Google gali priskirti Jūsų apsilankymą Jūsų paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę Google sistemoje ir (arba) prie jos neprisijungėte, Google vis tiek gali įsiminti ir išsaugoti jūsų IP adresą.

4.6.3 Daugiau informacijos apie Google DoubleClick rasite internete, adresuhttps://www.doubleclickbygoogle.com/informaciją apie Google privatumo apsaugą rasite internete, adresu:https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.7 Google Adwords ir DoubleClick galite blokuoti įvairiais būdais:

4.7.1 atlikdami atitinkamą nustatymą savo naršyklėje; ypač efektyvi yra trečiųjų subjektų slapukų blokavimo parinktis, nes ją nustatę nebegausite trečiųjų subjektų reklamos;

4.7.2 išaktyvindami konvertavimo sekimo slapukus, t. y. nustatydami savo naršyklei parinktį blokuoti slapukus iš domenų „https://adwords.google.com/home/“,https://adssettings.google.com , šis nustatymas bus ištrinamas, kai ištrinsite savo slapukus;

4.7.3 išaktyvindami suasmenintus reklaminius skelbimus iš tų reklamos teikėjų, kurie dalyvauja savireguliavimo kampanijoje About Ads, pasirinkdami nuorodąhttp://www.aboutads.info/choices, šis nustatymas bus ištrinamas, kai ištrinsite savo slapukus;

4.7.4 visam laikui išaktyvindami Firefox, Internetexplorer arba Google Chrome savo naršyklėse, pasirinkdami nuorodąhttp://www.google.com/settings/ads/plugin. Norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju gali atsitikti taip, kad negalėsite naudotis visomis šio tinklalapio funkcijomis.

4.8 Remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų sutikimas. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jei norite tai padaryti, kreipkitės į mus nurodytais kontaktiniais duomenimis arba laikykitės nurodymų, pateikiamų mūsų reklamos skelbimuose. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

4.9.1 Šiame tinklalapyje naudojami AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista ir Sizmek įrankiai:

4.9.2 Šie įrankiai nustato slapukus, kad būtų įjungiama naudotojui svarbi reklama, būtų pagerinamas kampanijos ataskaitų teikimas apie kampanijos rezultatus arba naudotojui nebūtų per dažnai rodoma ta pati reklama. Naudodamos Cookie ID, šios priemonės įvertina, kokia reklama įjungiama ir kokioje naršyklėje, ir gali nustatyti, kad įjungus Frequency Capping funkciją, naudotojui nebūtų dažnai rodoma ta pati reklama. Remiantis trečiųjų subjektų informacija, šių įrankių slapukai neregistruoja asmens duomenų.

4.9.3 Atsižvelgiant į naudojamus įrankius, Jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su atitinkamo trečiojo subjekto serveriu. Mes negalime daryti jokio poveikio duomenų, kurie renkami šiomis priemonėmis, apimčiai ir vėlesniam tvarkymui, todėl informuojame jus remdamiesi mūsų turimomis žiniomis: Naudodami priemones tiekėjai gauna informaciją, kad jūs apsilankėte atitinkamoje mūsų tinklalapio dalyje arba spragtelėjote ant mūsų reklamos.

4.9.4 Naudojame šias priemones remdamiesi jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jei norite tai padaryti, kreipkitės į mus nurodytais kontaktiniais duomenimis arba laikykitės nurodymų, pateikiamų mūsų reklamos skelbimuose. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

4.9.5 Daugiau informacijos apie šiame punkte išvardytus įrankius rasite internete, adresuhttps://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de,http://www.themig.com/en-us/privacy.html,https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/,https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10 Galite įvairiais būdais atsisakyti AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista ir Sizmek paslaugų:

4.10.1 atlikdami atitinkamą savo naršyklės programinės įrangos nustatymą, ypač efektyvi yra trečiųjų subjektų slapukų blokavimo parinktis, nes ją nustatę nebegausite trečiųjų subjektų reklamos;

4.10.2 išaktyvindami konvertavimo sekimo slapukus, t. y. nustatydami savo naršyklei parinktį blokuoti slapukus iš domenųwww.appnexus.com,www.themig.com, „https://site.adform.com“,www.plista.com, „www.sizmek.com“;

4.10.3 išaktyvindami suasmenintus reklaminius skelbimus iš tų reklamos teikėjų, kurie dalyvauja savireguliavimo kampanijoje About Ads, pasirinkdami nuorodąhttp://www.aboutads.info/choices , šis nustatymas bus ištrinamas, kai ištrinsite savo slapukus;

4.10.4 visam laikui išaktyvindami Firefox, Internetexplorer arba Google Chrome savo naršyklėse, pasirinkdami nuorodąhttp://www.google.com/settings/ads/plugin. Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju gali atsitikti taip, kad negalėsite naudotis visomis šios internetinės svetainės funkcijomis.

4.11 Tikslinės Facebook naudotojų grupės

4.11.1 Mūsų internetinėse svetainėse taip pat naudojama Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, JAV) pakartotinės rinkodaros funkcija „Custom Audiences“. Mūsų internetinių svetainių naudotojams lankantis socialiniame tinkle Facebook arba kituose tokį metodą naudojančiuose tinklalapiuose, gali būti rodoma suasmeninta reklama („Facebook Ads“). Mes naudojame šį įrankį norėdami parodyti Jums įdomią reklamą ir patraukliau pristatyti savo internetines svetaines.

4.11.2 Dėl naudojamo rinkodaros įrankio Jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su Facebook serveriu. Mes negalime daryti jokio poveikio naudojant šį įrankį Facebook renkamų duomenų apimčiai ir vėlesniam tvarkymui, todėl informuojame Jus remdamiesi mūsų turimomis žiniomis apie tai, kad naudodama Facebook tikslinių grupių funkciją, Facebook gauna informaciją, kad Jūs apsilankėte atitinkamoje mūsų internetinės svetainės dalyje arba spragtelėjote ant mūsų reklamos. Jei jūs esate užsiregistravę Facebook platformoje, Facebook gali priskirti Jūsų apsilankymą Jūsų paskyrai. Net ir tada, jei nesate užsiregistravę Facebook platformoje arba nesate prie jos prisijungę, Facebook vis tiek gali įsiminti ir išsaugoti jūsų IP adresą bei kitus tapatybės nustatymo požymius.

4.11.3 Funkciją „Facebook Custom Audiences“ galima išaktyvinti atlikus atitinkamą Jūsų naršyklės nustatymą arba prisijungusiam naudotojui paspaudus nuorodąhttps://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.11.4 Remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų sutikimas. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jei norite tai padaryti, kreipkitės į mus nurodytais kontaktiniais duomenimis arba laikykitės nurodymų, pateikiamų mūsų reklamos skelbimuose. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

4.11.5 Daugiau informacijos apie Facebook vykdomą duomenų tvarkymą rasite internete, adresuhttps://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 Slapukai

4.12.1 Mūsų internetinėse svetainėse naudojami ne tik 4.4–4.11 punktuose aprašyti, tačiau ir kiti slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie išsaugomi Jūsų naršyklės laikinosios atminties kaupiklyje. Toliau nurodytus slapukus naudojame tik mes, kad galėtume užtikrinti Jūsų naudojamų paslaugų teikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Mūsų teisėtas interesas tvarkant duomenis yra susijęs su tuo, kad būtų optimizuojami internetinės svetainės nustatymai Jūsų naudojamam galiniam įrenginiui ir suderinamos naudotojo sąsajos. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų vertinimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kreipkitės į mus pagal nurodytus kontaktinius duomenis. Mūsų internetinėje svetainėje naudojami šių rūšių slapukai, kurių apimtis ir veikimas paaiškinti toliau:

  • Laikinieji slapukai (žr. 4.12.2)
  • Nuolatiniai slapukai (žr. 4.12.3).

4.12.2 Laikinieji slapukai automatiškai ištrinami, kai uždarote naršyklės langą. Jiems pirmiausia priskiriami sesijų slapukai. Jie išsaugo vadinamąjį sesijos ID, pagal kurį įvairios Jūsų naršyklės užklausos priskiriamos bendrajai sesijai. Todėl Jūsų kompiuteris atpažįstamas, kai sugrįžtate į mūsų internetinę svetainę. Sesijų slapukai ištrinami, kai tik atsijungiate arba uždarote naršyklės langą.

4.12.3 Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami praėjus nustatytai trukmei, kuri gali skirtis atsižvelgiant į konkretų slapuką. Jūs galite bet kada ištrinti slapukus savo naršyklės saugumo nustatymuose.

4.12.4 Remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų sutikimas. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jei norite tai padaryti, kreipkitės į mus nurodytais kontaktiniais duomenimis arba laikykitės nurodymų, pateikiamų mūsų reklamos skelbimuose. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

4.13 „YouTube“

4.13.1 Naudojame „Google Inc.“ kompanijos „YouTube“ vaizdo įrašų platformą („YouTube, LLC“ 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, Kalifornijoje, JAV, „YouTube“), siekdami patraukliai ir nuosekliai pateikti vaizdo įrašų turinį savo svetainėje, kurį galėtumėte peržiūrėti iš bet kurio savo įrenginio. Naudojame sustiprinto privatumo režimą. Jei nesutinkate su slapukų naudojimu lankydamiesi svetainėje „YouTube“, jokie jūsų duomenys nerenkami. Jūsų duomenys perduodami „YouTube“ tik tada, kai norite paleisti vaizdo įrašą ir sutinkate su slapukų naudojimu (pvz., IP adresas, šaltinis, informacija apie įrenginį (naršyklė, įrenginio tipas), parsisiųstas vaizdo įrašas). Patys įrašome ir saugome informaciją apie tai, ar paleidote ir kurį „YouTube“ vaizdo įrašą paleidote, kad galėtume pasiūlyti specialiai jums pritaikytas paslaugas.

4.13.2 Jūsų asmens duomenys ištrinami, kai jų nebereikia tvarkymo tikslui pasiekti.

4.13.3 Remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų sutikimas. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jei norite tai padaryti, kreipkitės į mus nurodytais kontaktiniais duomenimis arba laikykitės nurodymų, pateikiamų mūsų reklamos skelbimuose. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

4.13.4„YouTube“ atliekamas duomenų tvarkymas nepriklauso nuo mūsų. Daugiau informacijos apie tai, kaip „You Tube“ tvarko jūsų duomenis rasite adresu https://policies.google.com/privacy?hl=lt-GB.

5. Savanoriškai pateiktų duomenų rinkimas ir tvarkymas

5.1 Bendraudami (pvz., el. paštu, telefonu arba per mūsų internetines svetaines) su mūsų klientais, tiekėjais ir kitais verslo partneriais, mes renkame ir tvarkome jų savanoriškai pateiktus asmens duomenis

Duomenys tvarkomi siekiant toliau aprašytų tikslų:

5.1.1 Sutartyse nustatytiems santykiams plėtoti ir užklausoms arba užsakymams apdoroti ar ikisutartinėms priemonėms taikyti mums reikalingi asmens duomenys (pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, pašto adresas, gimimo data, telefono numeris, pareigos įmonėje, banko rekvizitai). Duomenų tvarkymo tikslai priklauso nuo numatomo sandorio. Mes renkame šiuos duomenis norėdami suteikti Jums tinkamas paslaugas ir vykdyti sutarties nuostatas. Teisinis šių veiksmų pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

5.1.2 Renkame jūsų asmens duomenis, kad galėtume rengti skaitmeniniams renginius, o jūs galėtumėte juose dalyvauti („renginių pasiūlymai“) (pvz.: vardas, pavardė, įmonė, telefono Nr., el. pašto adresas, profesinė grupė, šalis, kalba, vaizdo seminarai, į kurias užsiregistravote). Tvarkydami jūsų asmens duomenis galime pateikti ir įgyvendinti renginio pasiūlymą. Be to, saugome vaizdo seminarus, į kuriuos užsiregistravote ir kuriuose dalyvavote, kad net ir po renginio galėtume suteikti specialiai jums pritaikytas paslaugas. Remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – jūsų sutikimas. Galite bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tokiu atveju jų nebetvarkysime rengdami būsimus renginius, tačiau jūs nebegalėsite dalyvauti pasirinktame skaitmeniniame renginyje. Taip pat visi asmens duomenys, kurie buvo išsaugoti registruojantis ar dalyvaujant mūsų siūlomame skaitmeniniame renginyje, bus ištrinami, nebent jų ištrinti negalima dėl kitų asmens duomenų tvarkymo tikslų ar teisinių tokių duomenų saugojimo laikotarpių.

5.1.3 Taip pat naudojame jūsų duomenis analizės ir statistikos tikslais (pvz., kad galėtumėte pasinaudoti mūsų pasiūlymais), reklamos ar klientų apklausos tikslais, siekdami informuoti apie produktus, paslaugas ir renginius, pirmiausia siųsdami reklamą paštu ar el. paštu (naujienlaiškiais) ar kitais būdais (pvz., SMS ar telefonu). Tokiu atveju mūsų teisėtas interesas teikti jums tinkamą reklamą ir aktualius pasiūlymus pagrįstas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Jei pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų balansavimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kreipkitės į mus pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų duomenys būtų naudojami reklamos tikslais. Išsamesnę informaciją apie galimybę nesutikti rasite šio pareiškimo apie privatumo apsaugą 7 dalyje.

6. Jūsų duomenų perdavimas tretiesiems subjektams

Jūsų asmens duomenys perduodami be Jūsų išankstinio aiškaus sutikimo tik toliau išvardytais atvejais:

6.1 Vykdant teisingumą

Jei tai būtina tiriant mūsų paslaugų neteisėtą naudojimą arba vykdant teisingumą, asmens duomenys yra perduodami baudžiamojo persekiojimo institucijoms ir prireikus nukentėjusiems tretiesiems asmenims. Tačiau taip atsitinka tik tuomet, kai yra konkrečių įrodymų, kad buvo atlikti neteisėti veiksmai arba buvo piktnaudžiaujama. Perduoti duomenis galima taip pat tada, jeigu būtina taikant naudojimo sąlygas arba kitus susitarimus. Be to, mes esame teisiškai įpareigoti teikti informaciją pagal tam tikrų valstybės institucijų prašymus. Tokios yra teisėsaugos institucijos, administracinius pažeidimus tiriančios institucijos ir mokesčių inspekcijos.

Duomenų perdavimas grindžiamas mūsų teisėtu interesu kovoti su piktnaudžiavimu, nustatyti nusikalstamas veikas ir apginti, pateikti bei vykdyti teisinius reikalavimus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Jeigu pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų vertinimą pagal BDAR 6 straipsnio, 1 dalies f punktą, prašome susisiekti su mumis pagal pirmiau pateiktus kontaktinius duomenis.

6.2 Duomenų tvarkytojas

Teikdami savo paslaugas mes esame priklausomi nuo su mumis sutartimi susaistytų kitų įmonių ir išorės paslaugų teikėjų (toliau – duomenų tvarkytojai). Šiais atvejais asmens duomenys perduodami duomenų tvarkytojams, kad jie toliau galėtų tvarkyti duomenis. Be to, asmens duomenys taip pat perduodami kitoms Geberit grupės įmonėms. Duomenų tvarkytojus mes rūpestingai pasirenkame ir nuolat tikriname. Duomenų tvarkytojai gali naudoti duomenis tik mūsų nurodytiems tikslams. Be to, jie sutartimi įpareigojami Jūsų duomenis tvarkyti tik pagal šį pareiškimą apie privatumo apsaugą ir taikomus duomenų apsaugos įstatymus.

Pirmiausia mes pasitelkiame toliau nurodytus duomenų tvarkytojus:

6.2.1 Kitos Geberit bendrovės, kad būtų užtikrinamas centralizuotas klientų administravimas ir užsakymų vykdymas

6.2.2 Kitos Geberit bendrovės, kad kitoms koncerno bendrovėms būtų centralizuotai teikiamos IT ir kitos paslaugos

6.2.3 Logistikos paslaugų teikėjai, kad galėtumėme išsiųsti pas mus užsakytus jūsų gaminius, rinkodaros dokumentus ar kiti daiktus

6.2.4 Mokėjimo paslaugų teikėjai, kad Jūs mums galėtumėte atlikti mokėjimus arba atvirkščiai

6.2.5 Paslaugų teikėjai montavimo arba techninės priežiūros darbams po pardavimo vykdyti

6.2.6 Paslaugų teikėjai naujienlaiškiams išsiųsti arba klientų apklausoms vykdyti.

6.2.7 Informacinių technologijų paslaugų teikėjus, kurie teikia debesijos paslaugas, programinę ir aparatinę įrangą bei atlieka techninę priežiūrą.

6.2.8 Programinės įrangos, kuri naudojama komunikacijos su klientais pasiūlymams, ypač renginių pasiūlymams įgyvendinti, tiekėjus.

Asmens duomenys jų tvarkytojams perduodami remiantis BDAR 28 straipsnio 1 dalimi arba mūsų teisėtu interesu naudotis su specializuotais asmens duomenų tvarkytojais susijusiais ekonominiais ir techniniais pranašumais bei atsižvelgiant į aplinkybę, kad Jūsų teisės ir interesai apsaugoti asmens duomenis nėra viršesni už mūsų interesą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Jeigu pageidaujate išsamesnės informacijos apie interesų vertinimą pagal BDAR 6 straipsnio, 1 dalies f punktą, prašome susisiekti su mumis pagal pirmiau pateiktus kontaktinius duomenis.

6.3 Perdavimas trečiosioms šalis

6.3.1Tvarkydami jūsų asmens duomenis galime juos perduoti patikimiems paslaugų teikėjams trečiosiose šalyse. Trečiosios šalys yra šalys už Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Dirbame tik su paslaugų teikėjais, kurie gali pateikti mums tinkamas jūsų asmens duomenų apsaugos garantijas ir kurie gali užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis griežtų Europos duomenų apsaugos standartų. Šių tinkamų garantijų kopijas galima patikrinti mūsų biure.

6.3.2 Jei asmens duomenis perduosime trečiosioms šalims, tai darysime remdamiesi vadinamuoju Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo arba, jei tokio sprendimo nėra, vadinamųjų standartinių sutarčių sąlygų pagrindu, kurias taip pat paskelbė Europos Komisija. Šiuo atveju negalima atmesti galimybės, kad asmens duomenis perduosime paslaugų teikėjams JAV.

7 Jūsų teisės

7.1 Būdamas mūsų tvarkomų asmens duomenų subjektas, Jūs turite toliau aprašytas teises. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, nusiųskite rašytinę užklausą anksčiau nurodytais adresais arba šiuo el. pašto adresu:dataprotection@geberit.com.

7.2 Teisė susipažinti su informacija

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti leisti susipažinti su mūsų tvarkomais duomenimis, susijusiais su Jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį.

7.3 Teisė į asmens duomenų ištaisymą ir ištrynimą

Jūs turite teisę BDAR 17 straipsnyje aprašytomis sąlygomis reikalauti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Šiose sąlygose pirmiausia nustatoma teisė ištrinti asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi. Pasinaudojimas šia teise pagal BDAR 17 straipsnio 3 dalį yra ribotas, jei Jūsų duomenų mums reikia teisiniam įsipareigojimui arba teisiniams reikalavimams vykdyti.

7.4 Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

Pagal BDAR 18 straipsnį Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume asmens duomenų tvarkymą. Ši teisė pirmiausia taikoma tuomet, kai Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galima patikrinti asmens duomenų tikslumą, ir tokiu atveju, kai turėdami teisę reikalauti ištrinti duomenis Jūs prašote apriboti jų naudojimą; taip pat tuo atveju, kai mums nebereikia asmens duomenų mūsų siekiamiems tikslams, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir jei nesutariama, ar tinkamai įgyvendinamas prieštaravimas, kad duomenys būtų tvarkomi. Jei Jūsų duomenų tvarkymas tokiu būdu buvo apribotas, tuomet juos galima tvarkyti tik išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, jei pareiškėte sutikimą arba tai būtina įgyvendinant teisinius reikalavimus.

7.5 Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių pagal BDAR 21 straipsnį bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktą. Mes nebetvarkysite Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, jei įrodysime, kad asmens duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

7.6 Teisė į asmens duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos esate mums pateikę, susistemintus, sutvarkytus įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu pagal BDAR 20 straipsnį. Būtina, kad duomenų tvarkymas būtų grindžiamas Jūsų sutikimu ir vykdomas automatizuotomis priemonėmis.

7.7 Teisė pateikti skundą kompetentingai duomenų priežiūros institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomą duomenų apsaugos teisės aktą.

8. Jūsų asmens duomenų ištrynimas

Paprastai mes šaliname arba nuasmeniname Jūsų asmens duomenis tada, kai jų nebereikia siekiant tikslų, kuriems jie buvo renkami ir tvarkomi pagal ankstesnius punktus. Jeigu asmens duomenys turi būti saugomi remiantis teisiniais pagrindais, tuomet jie yra blokuojami. Šiuo atveju tų asmens duomenų neleidžiama toliau naudoti. Jei pageidaujate daugiau informacijos apie ištrynimo ir saugojimo terminus, kreipkitės į 2 punkte nurodytą atsakingą asmenį nurodytais kontaktiniais duomenimis.

9. Tikslo keitimas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi kitokiu negu nurodytas tikslu tik tuo atveju, jeigu šis tvarkymas numatytas teisės akte arba jeigu sutikote, kad asmens duomenų tvarkymo tikslas būtų pakeistas. Jei duomenys toliau tvarkomi kitokiu tikslu negu tas, kuriuo iš pradžių buvo renkami duomenys, mes Jus informuosime prieš pradėdami tvarkyti duomenis kitam tikslui ir pateiksime Jums visą reikalingą informaciją.

10. Automatizuotas konkrečių sprendimų priėmimas arba profiliavimo priemonės

Norėdami priimti sprendimą, mes nenaudojame automatizuotų tvarkymo procesų, įskaitant profiliavimą.

11. Šio pareiškimo apie privatumo apsaugą pakeitimai

Naujausia šio pareiškimo apie privatumo apsaugą versiją galima rasti internete, adresu

Versija: 2021 m. vasaris