Teisinės nuorodos

Geberit džiaugiasi, kad apsilankėte šioje internetinėje svetainėje ir domitės Geberit gaminiais bei sistemomis. Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas teisines nuorodas.

Duomenų apsauga

Bendrovė Geberit užtikrina patikimą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mums pateikti duomenys tvarkomi ypatingai kruopščiai, griežtai laikantis konfidencialumo ir teisės aktų nuostatų. Mūsų pareiškime apie privatumo apsaugą mes Jus aiškiai informuojame, kuriuos duomenis ir kokiam tikslui renkame, apdorojame ir saugome.

Autoriaus teisė

© Autoriaus teisė priklauso Geberit Visos teisės saugomos. Visi tekstai, nuotraukos, grafikai, animacijos, vaizdo įrašai, garsai ir kiti kūriniai bei jų išdėstymas internetinėje svetainėje yra saugomi autoriaus teisių ir pagal kitus apsaugos teisės aktus.

Šios internetinės svetainės turinio neleidžiama kopijuoti, platinti, keisti arba pateikti trečiosioms šalims komerciniams tikslams, jeigu nėra gautas išankstinis raštiškas Geberit leidimas. Pažymime, kad internetinėje svetainėje pateikiamos nuotraukų autorių teisės iš dalies priklauso tretiesiems asmenims.

Prekių ženklų teisės

Jei nenurodyta kitaip, visi šioje internetinėje svetainėje pateikti prekių ženklai priklauso įmonei Geberit. Ši nuostata taikoma visų pirma prekių ženklams, logotipams ir emblemoms.

Licencijos

Geberit nori Jums pristatyti savo šiuolaikišką ir informatyvią internetinę svetainę. Joje esanti intelektinė nuosavybė, pvz., patentai, prekių ženklai ir autorių teisės yra apsaugotos. Jei aiškiai nenustatyta kitaip, naudojantis šia internetine svetaine neįgyjama licencijų naudoti Geberit arba trečiųjų šalių intelektinę nuosavybę.

Teisinė atsakomybė

Mūsų internetinėje svetainėje pateikiamą turinį Geberit parengia itin kruopščiai ir nuolat atnaujina. Vis dėlto, neįmanoma suteikti jokios garantijos dėl pateikto turinio tikslumo, aktualumo ir išsamumo. Teisės aktuose numatyta apimtimi neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, tiesiogiai arba netiesiogiai atsiradusią naudojantis šia internetine svetaine.

Šis atsakomybės apribojimas netaikomas žuvus, sužalojus arba pakenkus sveikatai bei esant žalą sukėlusioms priežastims, kurios atsirado Geberit tyčia arba aplaidžiai nevykdant savo įsipareigojimų.

Geberit neprisiima atsakomybės už techninį trečiųjų subjektų internetinių svetainių, kurių nuorodos pateikiamos šioje internetinėje svetainėje, funkcionalumą (ypač apsaugą nuo virusų) ir jose pateikiamą turinį.